info@kansai-helios.rs
+381 (0)32 77 10 00

Rembrandtin Remisol trafo lakovi su posebno projektovani za elektro izolaciju električnog čelika sa naglaskom na kompatibilnosti premaza sa životnom sredinom. Više od 30 godina iskustva razvoja i proizvodnje premaza bez hroma i u potpunosti u skladu sa RpHS direktivom za CRNO električne trake od čelika i prese čine Rembrandtin liderom na tržištu, koji već decenijama snabdeva poznate proizvođače električnog čelika i generatora širom sveta.

Remisol-trafo-lakovi

Svi Remisol proizvodi su na bazi vode i u potpunosti bez hroma. Njihove neverovatne izolatorske osobine smanjuju gubitak vrtložne struje u električnim uređajima, na taj način unapređujući njihovu efikasnost. Trafo lakovi se koriste u motorima, generatorima, transformatorima i drugim elektromagnetnim stubovima. Naši provereni proizvodi ispunjavaju najviše standarde industrije i dizajnirani su specijalno za potrebe kupaca. Svi Remisol proizvodi se klasifikuju u skladu sa ASTM A 976-97 i IEC 6040-1-1 i u potpunosti su usklađeni sa relevantnim direktivama Evropske unije poput RoHS (2002/95/EC Restrikcija štetnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi).

 

U skladu sa REACH regulativom, Rembrandtin redovno testira sastav sirovina u saradnji sa dobavljačima i stoga može da garantuje da Remisol trafo lakovi ne sadrže nijednu štetnu supstancu navedenu u REACH regulativi.

Remisol-trafo-lakovi-1
Remisol-trafo-lakovi-1