info@kansai-helios.rs
+381 (0)32 77 10 00

Politika privatnosti podataka

Grupacija Helios (u daljem tekstu: rukovalac/kontrolor, kontakt: Radovana Grkovića 24, 32300 Gornji Milanovac, Srbija, adresa e-pošte: gdpr@helios-group.info poštuje privatnost naših korisnika i obavezuje se da će pažljivo štititi podatke prikupljene putem popunjavanja obrazaca na mreži u skladu sa važećim zakonom.

 

Na određenim mestima na našoj veb lokaciji, korisnici nam mogu dobrovoljno poveriti svoje lične podatke (ime, adresu, adresu e-pošte itd.) Grupacija Helios, koristi i čuva lične podatke sve do završetka procesa koji je bio svrha za njihovo prikupljanje ili do povlačenja saglasnosti. Odgovarajućim tehničkim i organizacionim postupcima za obezbeđivanje ličnih podataka, sprečićemo neovlašćen pristup ličnim podacima ili njihovo objavljivanje. 

 

U slučaju da je korisnik popunio obrazac za kontakt na našoj veb lokaciji, navedene informacije koristićemo samo u svrhu korespondencije. Nažalost, ukoliko korisnik ne želi da nam pruži podatke za kontakt, nećemo moći da odgovorimo na njegovo pitanje.

 

U slučaju da korisnik prihvati da prima naše biltene, slaćemo ih na njegovu adresu e-pošte sve do otkazivanja. Klikom na vezu za odjavljivanje koja se nalazi na dnu svakog pristiglog biltena, korisnik može u bilo koje vreme da otkaže njegov prijem. Korisnik takođe može u bilo koje vreme da otkaže prijem biltena slanjem poruke na adresu e-pošte: gdpr@helios-group.info sa naslovom: GDPR – HELIOS Srbija – „Vaša zemlja“.

 

Grupacija Helios povremeno poverava određene zadatke vezane za obradu prikupljenih ličnih podataka ugovornim partnerima sa kojima ima zaključen ugovor o obradi ličnih podataka. Ovi partneri mogu da obrađuju prikupljene podatke u ime grupacije Helios samo u predefinisane svrhe i u skladu sa važećim zakonom. U slučaju kada grupacija Helios koristi softverske alatke ili skladišti lične podatke na serverima izvan Evropske unije u druge svrhe, kao meru zaštite koristi odobrene standardne ugovorne odredbe kao deo ugovora sa pružaocem ovih usluga.

 

Helios Grupa prisutna je i na Facebook-u, gde nastupa kao rukovodilac Facebook stranice Helios Srbija (http://www.facebook.com/HeliosSrbija/) , Facebook Ireland Ltd. nastupa kao rukovodilac društvene mreže Facebook. Na osnovu člana 26. Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR), Facebook Ireland Ltd. (1. kontroler) i Helios Grupa (2. kontroler), zajednički su kontroleri koji obrađuju Insights podatke na Facebook stranici Helios Srbija.

 

Facebook Ireland Ltd. pruža Helios Grupi pristup anonimnim statističkim podacima posetilaca Facebook stranice Helios Srbija. U Helios Grupi koristimo ove podatke za stalnu optimizaciju naše Facebook stranice pružajući posetiocima relevantniji sadržaj. Pravni osnov za obradu ovih podataka je legitiman interes (čl. 6 (1f) GDPR-a). Više informacija o odgovornosti kompanije Facebook Ireland Ltd. i Helios Grupe, zajedno sa detaljnijim objašnjenjem o tome koji se podaci prikupljaju, kako se obrađuju i koja prava korisnici u vezi sa tim imaju, možete pronaći u dokumentu Page Insights Controller Addendum (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) i u dokumentu Facebook Data Privacy policy (https://www.facebook.com/policy.php). Posetilac društvene mreže Facebook treba da bude svestan da objavljuje sadržaj i šalje poruke na Facebook stranici Helios Srbija na osnovu pravilnika o zaštiti podataka (Facebook Data Privacy Policy) i odabranih postavki privatnosti, osim ako nije drugačije naznačeno na drugom mestu (npr. u slučaju nagradnih igara, u organizaciji Helios Grupe na Facebook-u).

 

Korisnik može u bilo kom trenutku da zahteva od grupacije Helios pristup svojim podacima i njihovu ispravku (sa tim u vezi i ograničenje obrade), prenosivost podataka (u slučaju lične saglasnosti ili ugovora) ili brisanje njegovih ličnih podataka (što se ne primenjuje na podatke neophodne za sprovođenje ugovora, za vreme trajanja tog ugovora). Korisnik može u bilo kom trenutku povući datu saglasnost za obradu ličnih podataka ili staviti prigovor na korišćenje njegovih podataka u svrhu direktnog marketinga. Da bi to učinio, korisnik treba poslati obaveštenje sa naslovom/tekstom: GDPR – HELIOS Srbija – „Vaša zemlja“ na našu adresu e-pošte: gdpr@helios-group.info ili poštom na adresu: Helios Srbija a.d., Radovana Grkovića 24, 32300 Gornji Milanovac, Srbija. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade podataka koja je izvršena na osnovu saglasnosti pre njenog otkazivanja. Slično tome, svaki subjekt podataka ima pravo da podnese žalbu direktno Povereniku za zaštitu podataka ukoliko smatra da se obradom njegovih ličnih podataka krši važeći zakon.