info@kansai-helios.rs
+381 (0)32 77 10 00

Osnovne vrednosti i kodeks ponaŔanja

Vrednosti grupe KANSAI HELIOS definiÅ”u naÅ”u korporativnu kulturu, predstavljajući smernice za svakodnevno poslovanje, one čine temelj naÅ”ih dela i obavezuju nas na ponaÅ”anje koje označava izuzetnost u okviru svih poslovnih procesa. NaÅ”e vrednosti se manifestuju u načinu na koji međusobno sarađujemo, odražavaju se na naÅ”e poslovne partnere i druga zainteresovana lica u poslovnom okruženju.

Odgovornost

Izrazito smo posvećeni naÅ”em prirodnom okruženju, zdravlju i bezbednosti svojih zaposlenih. Entuzijazam ispoljavamo u svom radu, ali i u procesu podizanja svesti o preuzimanju odgovornosti kroz čitav lanac vrednosti.

Brzina i efikasnost

Uz pravovremene i dobro promiÅ”ljene odluke na krajnje delotvoran način se nosimo sa promenama na tržiÅ”tu i tržiÅ”nim potrebama pružajući pritom kvalitetna reÅ”enja. Da bismo dostigli svoje ciljeve, biramo onaj pristup koji je optimalan za postizanje izuzetnih rezultata u kratkom roku.

Profesionalni odnos

Neprekidno unapređujemo svoja znanja i veliku pažnju posvećujemo svom profesionalnom i ličnom razvoju. Uz moto da učenje traje tokom celog života, dodatno smo unapredili vrednost svojih zaposlenih, same kompanije i naÅ”ih poslovnih partnera. I u krajnje izazovnim situacijama svoj integritet čuvamo nudeći pouzdanost, iskazujući poÅ”tovanje kroz svoje ponaÅ”anje i dosledno sprovodeći etičke principe.

Usredsređenost na klijenta

Kroz neprekidnu usredsređenost na razumevanje potreba i očekivanja naÅ”ih poslovnih partnera i njihovo stalno nadmaÅ”ivanje, gradimo potpuno jedinstvene odnose. Uz inovacije i kreativan pristup, na svaku promenu reagujemo brzo, delujući u pravcu stalnih unapređenja i postizanja pozitivnih rezultata.

KANSAI HELIOS kodeks ponaÅ”anja ā€“ Jedan kodeks za sve

PosvecĢenost grupe KANSAI HELIOS osnovnim standardima koji obezbeđuju dobre uslove na radnom mestu i transparentne poslovne odnose navedena je u Kodeksu ponaÅ”anja. Ovaj kodeks ponaÅ”anja je obavezujucĢi za sve zaposlene u grupi KANSAI HELIOS. Svi naÅ”i rukovodioci i zaposleni imaju ličnu odgovornost da budu upoznati sa Kodeksom ponaÅ”anja i da ga se pridržavaju.

 

Poznavanje, razumevanje i življenje Kodeksa je suŔtinski deo onoga Ŕto jesmo i za Ŕta se zalažemo u grupi KANSAI HELIOS. NaŔ Kodeks definiŔe kako razumemo naŔe odgovornosti, predstavlja naŔe obaveze prema životnoj sredini, zdravlju i bezbednosti i željenoj kulturi komunikacije. Nudi nam smernice za izbegavanje sukoba interesa i odnosa sa kolegama, partnerima i drugim zainteresovanim stranama.

Transferi

Osnovne vrednosti i kodeks ponaŔanja - PDF (1MB)