info@kansai-helios.rs
+381 (0)32 77 10 00

Karijera

BUDITE DEO USPEŠNOG TIMA!

HELIOS Srbija a.d. je članica KANSAI PAINT Grupe, vodećeg svetskog proizvođača boja i lakova.

Stremimo ka tome da nas korisnici naših proizvoda prepoznaju kao kompaniju koja pruža najbolji kvalitet u čitavom lancu koji čini know-how, napredna tehnologija, proizvodne karakteristike, aplikacija i servis kupcu.

 

Zbog kontinuiranog rasta i širenja poslovnih aktivnosti kako na domaćem, tako i na ino tržištima, zainteresovani smo za širenje našeg tima, novim, ambicioznim, mladim kadrovima, spremnim za fleksibilne oblike rada i uključivanje u procese obuka, sticanje znanja i iskustva u našim timovima u cilju zajedničkog napretka i dugoročne stabilnosti.

 

Trenutno imamo potrebu za angažovanjem većeg broja kandidata hemijske, tehnološke, mašinske i drugih struka u oblasti proizvodnje i magacinskog poslovanja u našoj fabrici u Gornjem Milanovcu.

 

Pridružite se našem timu kao 

 

PROIZVODNI RADNIK

 

Zaduženja i aktivnosti:

  • proizvodnja, pigmentnih, tečnih i praškastih boja i lakova u skladu sa propisanim tehnološkim postupcima 
  • pakovanje i označavanje proizvoda 
  • vođenje radne dokumentacije i pravilna identifikacija poluproizvoda i proizvoda u svim fazama proizvodnje
  • pranje i čišćenje mašina i uređaja, kao i održavanje reda i čistoće u skladu sa definisanim standardima
  • prikupljanje, sortiranje i odlaganje otpada

 

RAZMERAČ PIGMENATA

 

Zaduženja i aktivnosti: 

  • odmeravanje pigmenata i drugih praškastih repromaterijala po trebovanjima
  • korišćenje softvera za elektronsko merenje i štampanje zapisa sa rezultatima merenja
  • identifikovanje i verifikovanje razmerenih repromaterijala
  • dostavljanje pigmenata i drugih praškastih repromaterijala iz skladišta do proizvodnih pogona
  • upotreba regalnog viljuškara za manipulaciju sa pigmentima i ostalim praškastim repromaterijalima u regalnom skladištu i staranje o održavanju čistoće 

 

Sprovodimo politiku zdrave radne i životne sredine i brinemo o zdravlju zaposlenih. Usmereni smo na uspostavljanje dobre radne atmosfere, obezbeđujući uslove za bezbedan rad i zalažući se za korektan odnos prema svim zaposlenima, obezbeđujući dugoročnu stabilnost i brojne beneficije.

 

Vašu prijavu možete poslati na adresu posao@kansai-helios.rs ili je predati lično na prijavnici kompanije Helios Srbija a.d., Radovana Grkovića 24, Gornji Milanovac, najkasnije do 5. juna 2022. godine.

 

Sve prijave biće razmatrane u punoj poverljivosti, a biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor. Prijavom na konkurs dajete pristanak za upotrebu informacija iz Vaših radnih biografija i propratnog pisma isključivo u svrhu aktivnosti vezanih za ovaj konkurs.

 

Podnošenjem prijave, saglasni ste da kompanije u okviru Kansai Helios Grupe,  mogu da koriste, obrađuju i čuvaju dostavljene lične podatke isključivo u svrhu potencijalnog zaposlenja, najduže šest meseci od dana prijema ličnih podataka. Po isteku šestomesečnog perioda, lični podaci će biti izbrisani / trajno uništeni. Informacije o kompanijama u okviru Kansai Helios Grupe dostupne su na www.helios-group.eu. Kompanije u okviru Kansai Helios Grupe obavezuju se da će prikupljene lične podatke koristiti, obrađivati, čuvati i štititi u skladu s važećim zakonima koji regulišu zaštitu ličnih podataka, s ciljem njihovog uključivanja u postupke odabira slobodnih radnih mesta u kompanijama u okviru Kansai Helios Grupe, a ne prosleđivanja trećim licima. U bilo kom trenutku, tokom šestomesečnog perioda, pojedinac može opozvati saglasnost za obradu ličnih podataka, zatražiti njihovo brisanje / trajno uništenje ili ostvariti bilo koje drugo pravo u skladu s važećim zakonodavstvom (pravo na pristup, pravo na prenosivost, pravo na ispravku). Pojedinac može dobiti dodatne informacije o obradi ličnih podataka ili ostvariti prava vezana za zaštitu ličnih podataka, slanjem pisanog zahteva na: gdpr@helios-group.info

Slične vesti