info@kansai-helios.rs
+381 (0)32 77 10 00

Vesti

Ambalaža od reciklirane plastike – jer brinemo o budućnosti!

Dok se svet bori sa ekološkim problemima plastičnog otpada, pronalaženje održivih alternativa tradicionalnim materijalima, ambalaža postaje ključna. U kompaniji Helios Srbija a.d. ozbiljno shvatamo ovaj zadatak i intenzivno radimo na inovativnim rešenjima kako bismo našom ambalažom dali odlučujući doprinos zaštiti životne sredine. Poslednjih godina reciklirana plastika, posebno post-potrošačka (PCR) i post-industrijska (PIR) plastika dobili su na važnosti kao održiva rešenja. Ovi materijali nude brojne prednosti u smislu smanjenja ekološkog otiska, očuvanja resursa i podržavanja kružne ekonomije.

 

Umesto tradicionalnog modela proizvodnje, upotrebe i odlaganja, kružna ekonomija usmerena je na kontinuirano recikliranje i ponovno korišćenje materijala. PCR i PIR plastika podržavaju ovaj koncept udahnuvši novi život post-potrošačkom i post-industrijskom otpadu, stvarajući sistem zatvorene petlje koji smanjuje stvaranje otpada i promoviše održivost.

Zbog toga smo već u martu 2023. lansirali naše prve proizvode u recikliranoj ambalaži, koje je lako prepoznati po sivoj boji i i etiketi koju koristimo za obeležavanje ovih proizvoda. Siva boja ambalaže rezultat je samog procesa i raznolikosti materijala koji se koriste u mešavini za proizvodnju.

 

Uvođenje reciklirane ambalaže ključni je korak prema zelenijoj budućnosti i ostavlja pozitivno nasleđe generacijama koje dolaze. Helios Srbija i KANSAI HELIOS grupa nastaviće sa naporima na ovom području kako bi se za korak približili zajedničkim ESG* ciljevima.

 

* (životna sredina, društveno i korporativno upravljanje)

Slične vesti